Kako pronaći okomicu u trokutu


Crtanje okomica (pomoću trokuta i ravnala) (Lipanj 2019).

Anonim

U geometriji, jedan zadatak može prikriti mnoštvo podzadataka koji zahtijevaju veliku količinu znanja od osobe koja ih odlučuje. Dakle, za operacije s trokutima, morate znati o odnosima medijana, simetrala i strana, kako biste mogli izračunati površinu figura na različite načine, a također i pronaći okomicu .

instrukcija

1

Primijetite da okomica u trokutu ne mora ležati unutar oblika. Visina spuštena na bazu može se također nalaziti na bočnom produžetku, kao što se događa ako je jedan od uglova veći od devedeset stupnjeva, ili se podudara sa stranom ako je trokut pravokutan.

2

Koristite formulu za izračunavanje visine trokuta ako zadatak sadrži sve podatke potrebne za to. Da bismo pronašli okomicu i napravili frakciju, u kojoj je brojnik udvostručeni kvadratni korijen slijedećeg proizvoda: p * (p-a) (p-b) (p-c), gdje su a, b i c strane trokuta, a p je njegov polu-perimetar, Nazivnik frakcije treba biti duljina baze na koju se spušta okomica .

3

Pronađite visinu trokuta, koristeći formulu za izračunavanje površine ove figure: da biste to učinili, jednostavno podijelite udvostručenu površinu po duljini baze. Da biste pronašli područje, upotrijebite druge formule: na primjer, tu vrijednost možete pronaći kroz poluproizvodnju dviju strana trokuta s sinusom kuta između njih.

4

Zapamtite osnovni odnos između visina trokuta: on je obrnuto proporcionalan omjeru baza. Također naučite standardne formule koje vam omogućuju brzo pronalaženje okomice u jednakostraničnom i jednakokračnom trokutu . U prvom slučaju visina je proizvod strane trokuta i sinusa kuta od 60 stupnjeva (kao rezultat formule za računanje površine), u drugom slučaju, dvostruki korijen je razlika kvadrata duljine dvostruke strane i baze kvadrata.

5

Izračunajte okomicu trokuta unosom podataka u grafove online kalkulatora. Da biste to učinili, morate znati duljine stranica ove figure, budući da se izračun provodi koristeći prvu gornju formulu pomoću poluproizvoda.