Što je publicistički stil


INTERVJU: Muharem Bazdulj - Gavrilo Princip je bio veliki borac protiv tiranije! (13.11.2018) (Srpanj 2019).

Anonim

Novinarski stil jedan je od funkcionalnih stilova knjige ruskog jezika. Koristi se u medijima iu javnim usmenim izlaganjima.

Novinarski stil obavlja više funkcija odjednom. Prvo, tekstovi napisani u ovom stilu služe za informiranje čitatelja (slušatelja, gledatelja). Drugo, autor teksta izražava emocionalni stav prema onome što se događa i pokušava zadiviti, zaraziti javnost ovom emocijom. Treće, novinarski tekstovi su najjače sredstvo ideološkog i propagandnog utjecaja.
Od zadataka koji se izvode u tekstovima novinarskog stila, logično slijede glavne značajke stila. Informiranje čitatelja što je brže i lakše moguće u medijima - novinama, časopisima, na televiziji i radiju, u internetskim medijima. Tekstove ove sfere karakteriziraju jasnoća, dosljednost i standardizacija. Da bi se vijest brzo i jasno formulirala, novinari koriste govorne standarde (komercijalne strukture, agencije za provedbu zakona, javni sektor itd.). Treba ih razlikovati od klišeja. Standardi izražavaju tu ideju kratko, ali jasno. Nasuprot tome, klišei zamagljuju suštinu i ometaju percepciju informacija.
Druga strana novinarskog stila je njegova emocionalnost. Autor treba uvjeriti čitatelja da je u pravu, a ne biti ravnodušan prema problemu. Za to su tekstovi ispunjeni umjetničkim sredstvima posuđenim iz književnog jezika, kolokvijalnog i službenog poslovnog govora.
Tekstovi ovog stila karakteriziraju i opća dostupnost i ciljanje. Budući da su teme pojavljivanja u medijima vrlo široke, gotovo neograničene, novinar djeluje kao posrednik između različitih sfera života i čitatelja. Stoga je svaka složena tema koju treba otkriti razumljiva širokom krugu čitatelja, ali bez gubitka značenja. Čak i ako u tekstu postoje složeni pojmovi, njihovo značenje se dešifrira. Međutim, pisanjem govora, autor se usredotočuje na određeni segment publike pa odabire takav rječnik koji će biti razumljiv ovoj publici.
Za formiranje riječi u publicističkom stilu, upotreba sufiksa podrijetla stranog jezika (-ism, -tion), staroslavenskih prefiksa (inter-, pro-, con), prefiksi stranog jezika (post-, trans-, counter-, hyper-) je karakteristična. Sa stajališta morfologije, stil se razlikuje po velikom broju imenica u jednini koje dobivaju kolektivno značenje (čitatelj, gledatelj), glagoli u sadašnjem vremenu. Sintaktičke konstrukcije u takvim tekstovima su jednostavne, jasne. Često su koristili retorička pitanja i uzvike.
Uz opće značajke publicističkog stila, autorski je stil od velike važnosti. Ovisno o svrsi publikacije, temi govora i namjeravanom krugu čitatelja, autor odabire iz raznih sredstava publicističkog stila kombinaciju onih koji će riješiti problem s kojim se suočava tvorac teksta.

  • Stilski sustav modernog ruskog jezika